Sistemik Psikoterapi Uygulamaları

Sistemik Psikoterapi, bireyin çevresiyle yaşamış olduğu geçmişteki yaşantılarına bağlı mevcut ilişkilerinde ortaya çıkan psikolojik yakınmaları değerlendirir ve  bu yakınmalara  ilişkin iyileşmeyi amaçlar. Genellikle çift ilişkilerinde ve aile ilişkilerindeki yakınmalarda yararlı olduğu kabul edilir.  Ancak bireysel yakınmalarda da yarar sağlamaktadır. Terapi sürecine ailenin bazı üyeleri de  iyileşme amaçlı olarak katılabilir.

Sistemik Psikoterapi Nedir?

Bizler, bir aile  içinde dünyaya geliriz, kendimizi bu aile içerisinde geliştirir ve kimliğimizi oluştururuz. İçinde bulunduğumuz kültürün belirlediği  yaşam tarzına uyum sağlayarak, yazılı olmayan kurallar doğrultusunda neyi, nasıl, neden ve ne zaman yapmamız gerektiğini öğreniriz.

Sistemik Psikoterapi Uygulamaları

 

Sistemik Psikoterapi, bireyin çevresiyle yaşamış olduğu geçmişteki yaşantılarına bağlı mevcut ilişkilerinde ortaya çıkan psikolojik yakınmaları değerlendirir ve  bu yakınmalara  ilişkin iyileşmeyi amaçlar. Genellikle çift ilişkilerinde ve aile ilişkilerindeki yakınmalarda yararlı olduğu kabul edilir.  Ancak bireysel yakınmalarda da yarar sağlamaktadır. Terapi sürecine ailenin bazı üyeleri de  iyileşme amaçlı olarak katılabilir.

Sistemik Psikoterapide Ne Olur?

Bir çiftte veya ailenin bir üyesinde, genellikle aile içinde veya çiftler arasında bir zorluk yaşandığında bunun bireye olan etkileri sonucunda yakınmalar ortaya çıkar.  Bireyler birbirlerine karşı çift ve aile üyesi olarak nasıl davranırlar? Bu davranışlar arasında yakınmalara yol açanlar nelerdir? Yakınmalara neden olan davranışlar nasıl değişebilir? Değerlendirmeleri üzerinde çalışılır.  

Birey olarak yaşamınızda güçlük oluşturan bir durum olduğunda, sistemik bir terapist yakınmalarınız ve uyum güçlüklerinizle ilgili konularda   yaşam kalitenizi arttırmak amacıyla sizinle birlikte çalışacaktır.  Üyesi olduğunuz aile ve ilişkiler sistemi içinde, herkesin sizin yakınmanızla ilgili, kendini nasıl hissettiği, yakınmaya etkilerinin ne olduğu ve ilgili durumdan nasıl etkilendiği gibi konularda ayrıntılı olarak değerlendirmeler olacaktır. 

Sistemik psikoterapist çiftle, aileyle veya bireyle ilgili çalışırken bazı zamanlarda bir ekip olarak bulunabilir, bir veya iki yardımcı terapistle (ko-terapistle) birlikte çalışabilir. Çift ve aile ilişkileri içinde kişiler arasında ilgili yakınma, güçlük, karşısında farklı bakış açıları olabilir. Çift ve aileyle çalışılırken, birden çok terapistin süreç içinde yer alması, zorluk ya da problem etrafında geliştirilecek farkındalıklar konusunda genellikle yararlıdır. Sistemik psikoterapist, değişiminin, çözümün, parçası olarak oturumlar arasında danışanlara yapılacaklar üzerinde görüş belirtebilir. Bireye günlük yaşamında olanlar karşısında farklı bir bakış açısı geliştirebilir, kişinin aynı durumu farklı bir şekilde değerlendirmesine etki yapacak geribildirimler verebilir. Sistemik bir terapistle duygusal veya psikolojik zorlanmalarınızla ilgili bir çok konuda  çalışabilirsiniz.

Sistemik Psikoterapi Nedir?

Bizler, bir aile  içinde dünyaya geliriz, kendimizi bu aile içerisinde geliştirir ve kimliğimizi oluştururuz. İçinde bulunduğumuz kültürün belirlediği  yaşam tarzına uyum sağlayarak, yazılı olmayan kurallar doğrultusunda neyi, nasıl, neden ve ne zaman yapmamız gerektiğini öğreniriz.  Kiminle neyi konuşacağımızı, kime nasıl davranacağımızı, hangi durum karşısında hangi duyguyu yaşayacağımızı ve nasıl bir tutum takınacağımızı gibi bir çok tutum ve davranışımızı   içinde bulunduğumuz aileden ve bağlı bulunduğumuz kültürel yapılardan öğreniriz. Bunların arasından kabullendiklerimizi devam ettirir, kabullenmediklerimizi bir kenara bırakır ve buna göre  yaşamımızı sürdürürüz. Sistemik terapi yaklaşımına göre, bireyin tam olarak kendini anlaması ve bireyde değişimin ortaya çıkması için, birey ilişkiler bütünlüğü içerisinde ele alınmalıdır. Ailenin tüm üyeleri arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde çalışılırken kültürel özellikler süreçte göz önünde bulundurulmaktadır.  Terapi hizmetleri, sorunu yaşayan bireyin kendisiyle sınırlı kalmamaktadır. Bireyin yakınmalarıyla, ilişkili olarak ailenin  tüm üyeleri, terapiye katılır veya süreçteki etkileri kapsamlı olarak ele alınır. Aile,  bireylerin karşılıklı etkileşimde bulundukları bir bütündür ve kendine özgü bir sistemdir. Her sistemin kendine göre düzeni vardır. Ailenin, sistemin, kendine ait özelikleri üzerinde çalışılmadan bireylerin yakınmalarına ilişkin tutum ve davranışlarında değişim daha güçleşmektedir.  Sistemik psikoterapide bireyin  yakınmalarına ilişkin davranışları, içinde bulunduğu aile sistemiyle birlikte  ele alınmaktadır. Terapi sürecine, aile üyelerinin her birinin veya bazılarının fiziksel olarak katıldıkları da olabilir katılmadıkları da  olabilir. Her durumda, süreç içerisinde her üyenin etkileşimi üzerinde çalışılmaktadır. Sonuç olarak, bireyin içinde bulunduğu sistemin kendisinde veya algılanan sistemde ortaya çıkan değişimlerden sonra  yakınmalara ilişkin farklılaşmalar olmaktadır.

            Sistemik psikoterapide, çocuk, ergen, genç, yetişkin,  anne ve baba yakınmaları üzerinde çalışılmaktadır. Çift ilişkileri, nişanlılık süreci, evlilik öncesi ve evlilik süreci yakınmalarıyla çalışılmaktadır. Gelişim yetersizliği olan çocuklar, yetişkinler ve aileleriyle ilgili  çalışılmaktadır.  Bunların dışında yetişkinlere bireysel olarak sistemik psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Sistemik psikoterapi diğer terapi yöntemlerine göre daha kısa sürelidir ve bireylerin yaşam kalitesinde iyileşmeye ve değişime odaklıdır. Bu terapi anlayışında kişi tek başına değerlendirilmez, bireyin yaşam kalitesini etkileyen, bireye uyum güçlüğü yaşatan çevresi de sürece katılır. Dolayısıyla değişim, bireyin çevresiyle birlikte gerçekleştirebileceği bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Terapi sürecinde yakınmayı  etkileyen her bireyin sürece aktif   katılımı beklenilir, bu kişiler terapi sürecinde çalışılan  ilgili yakınmayla ilişkili olarak aile, arkadaş veya sosyal çevreden kimseler olabilir. Bazı durumlarda bu kişilerin sürece aktif katılım göstermediği durumlar olabilir. Bu durumda kişilerin algılanan etkileri  üzerinde çalışılabilir. Amaç, yakınmalara ilişkin olarak bireyin içinde bulunduğu sistemde veya algılanan sistemde değişimlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayarak bireyin yaşam kalitesini arttırmaktır.