psikososyal riskler

 

 İnsan ilişkilerinin karşılıklı olarak sağlıklı ve dengeli başlatılması ve sürdürülmesi tarafların birbirini kabul ve anlayışla karşılamalarına bağlıdır. Bireyin duygularını ilişki içerisinde olduğu bireylere anlatabilmesi, kendi haklarını savunabilmesi, kendine ters gelen istekleri çevirebilmesi, gerektiğinde başkalarından yardım isteyebilmesi, insanlarda iletişimde istenilen niteliklerdir.

Zarar Verici Maddeler ve Bağımlılık Süreci, Psikoterapist Fatih ORDU ( Ajans Gündem Programı 31 Temmuz 2014 Haberaks TV)