Aşk ilişkisinde çiftlerin birbirlerine karşı bakış açılarının gelişimiyle ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır.